Cách rút tiền từ tài khoản WallStreet AI về ví AiBroker

Bạn muốn rút lợi nhuận từ ngày mùng 1, hoặc bạn đã nạp tiền vào WallStreet AI nhưng vì lý do nào đó bạn muốn rút lại, nếu bạn đang có lợi nhuận thì việc rút trước ngày mùng 1 thì bạn không được nhận lợi nhuận đó.

Bước 1: Tại giao diện trang chính, bạn vào menu “Wallstreet AI” và chọn “Fund out

Cách rút tiền từ WallStreet AI về ví AIBroker

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin vào khung “Fund out

‐ From: Wallet WSAI (nếu bạn muốn rút tiền từ ví Tài khoản Wallstreet AI về Ví) hoặc Win (nếu bạn chỉ muốn rút lợi nhuận)

‐ Amount: Số tiền bạn muốn rút.

‐ Pin code: Nhập mã Pincode

‐ OTP: Tạo mã OTP “Get OTP”, sau đó check email để nhận mã OTP và điền vào khung. Sau khi hoàn thành, bạn chọn “Fund out” và kiểm tra ví “Wallet

Rút tiền từ WallStreet AI về ví AIBroker

 

knd09a

Tin cùng chuyên mục