Cách tạo tài khoản WallStreet AI

WallStreet AI là chương là chương trình bảo toàn vốn với cam kết “Thắng bạn lấy, Thua sàn đền”. Việc mở một tài khoản được tích hợp ngay trên Aibroker là rất đơn giản, các bạn làm theo các bước dưới có hình ảnh minh họa.

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống Backoffice của bạn.

‐ Truy cập vào đường link hệ thống, Sử dụng “Username” và “Password” để đăng nhập.

Bước 2: Tại giao diện trang chính, bạn có 2 cách để mở tài khoản Wallstreet AI.

‐ Cách 1: Chọn “Add Wallstreet AI Account

‐ Cách 2: Bạn vào “Account” -> chọn “Account List” và chọn “Add Wallstreet AI Account” tại khung Wallstreet Account

 

Cách mở tài khoản Wallstreet AI

 

Bước 3: Bạn vui lòng điền “Password” cho tài khoản bạn vừa tạo và chọn “Add”. Sau đó, hệ thống sẽ gửi cho bạn thông tin Tài khoản “Account ID” và “Password”.

Lưu ý: Vui lòng lưu thông tin và không chia sẻ Tài khoản với bất kỳ ai.

‐ Để tài khoản bắt đầu giao dịch, bạn vui lòng chọn “Subscribe” để nạp tiền vào Tài khoản Wallstreet AI mà bạn vừa tạo.

‐ Hoặc bạn có thể vào “Account” -> chọn “Account list”, tại khung Wallstreet Account bạn chọn “Account ID” muốn nạp -> vào khung “Action” và chọn “Subscribe

Cách tạo Account ID Wallstreet AI

Bước 4: Tại khung nạp tiền cho tài khoản Wallstreet AI, bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin và nhớ tạo mã OTP “Get OTP”.

‐ Amount: Nhập số tiền bạn muốn nạp. Theo “Điều khoản và điền kiện” số tiền đầu tư tối thiểu và tối đa của Wallstreet AI. ‐ PIN Code: Nhập mã PIN code tài khoản của bạn.

‐ Sau đó chọn “GET OTP”, bạn vui lòng đăng nhập vào email đã đăng ký tài khoản để lấy mã “Tranfer OTP” và điền vào khung thông tin. Để hoàn thành thao tác bạn vui lòng chọn “Fund in.”

Lưu ý: Nhớ kiểm tra tài khoản ví hiện tại trong hệ thống trước khi chuyển vào tài khoản.

Cách lấy mã OTP Wallstreet AI

Sau khi hoàn thành việc chuyển tiền vào tài khoản Wallstreet AI, hệ thống sẽ cho bạn thấy lịch sử chuyển tiền mà bạn vừa thực hiện.

Hoặc bạn có thể vào “Wallstreet AI” chọn “History Transfer” để kiểm tra lại thông tin giao dịch của mình.

Tiếp theo, bạn click vào biểu tượng Wallstreet AI phía trên Menu để thực hiện thao tác nạp tiền vào tài khoản giao dịch “Account ID” và bắt đầu giao dịch.

Kiểm tra thông tin Wallstreet AI

Bước 5: Tại màn hình giao diện chính của Wallstreet AI, bạn sẽ thấy số tiền vừa nạp cho tài khoản Wallstreet AI hiện tại.

‐ Vui lòng chọn “Account ID” bạn muốn bắt đầu và chọn “Subscribe”. Tiếp theo, bạn nhập số tiền vốn ban đầu cho tài khoản giao dịch và chọn “Subscribe”.

Cách nhập tiền Wallstreet AI

Sau khi hoàn thành thao tác, bạn sẽ thấy tài khoản bạn muốn nạp sẽ hiện thị những thông tin sau:

a. Init. Amount: Số tiền bạn đã nạp vào tài khoản ban đầu.

b. Balance A: Theo như “ Cách thức hoạt động của tài khoản Wallstreet AI”. Số vốn ban đầu của bạn sẽ chia thành 2 tài khoản, với 2 chế độ giao dịch khác nhau: Tài khoản A: 70% trên số vốn ban đầu và Tài khoản B: 30% trên số vốn ban đầu. c. Order Amount: Số tiền mỗi giao dịch

d. Remain Order: Số lệnh giao dịch (order) còn lại.

e. Profit: Lợi nhuận hiện tại. Để tham gia dịch ngay bạn vui lòng chọn “Platform”.

Đăng nhập PLATFORM

Điền thông tin tài khoản bạn vừa tạo và nạp tiền để tham gia dịch.

Nếu bạn muốn thay đổi số tiền gia dịch ban đầu, vui lòng quay trở lại màn hình giao diện chính của Wallstreet AI -> chọn “Unsubscribe” và nhập lại số tiền bạn muốn thay đổi.

Giao diện đăng nhập

 

dbs346

Tin cùng chuyên mục